SYGNALIŚCI | COMPLIANCE 

Doradzamy przy wdrożeniu systemu ochrony sygnalistów, w tym sporządzamy procedurę zgłoszeń wewnętrznych oraz rejestr zgłoszeń 

Wdrażamy środki ochrony sygnalisty oraz wspieramy w prowadzeniu działań następczych 

Szkolimy kadrę zarządzającą oraz personel 

Świadczymy pomoc prawną osobom posądzonym o stosowanie odwetu 

Prowadzimy audyty compliance w przedsiębiorstwach 

Sporządzamy i wdrażamy procedury compliance, w tym z zakresu przeciwdziałania korupcji, ochrony konkurencji, zatrudnienia, bezpieczeństwa i higieny pracy