SUKCESJA FIRM 

Przeprowadzamy audyt aktualnej sytuacji prawnej firmy na wypadek śmierci właścicieli lub osób zarządzających 

Opracowujemy plan działania uwzględniający założenia i cele właścicieli 

Dokonujemy przekształceń aktualnej formy prowadzonej działalności, wprowadzamy zmiany w umowach spółek, zakładamy fundacje rodzinne

Wdrażamy przyjęty plan – przygotowujemy wszelkie wymagane dokumenty umów sprzedaży, darowizny, porozumienia, pełnomocnictwa, sporządzamy statut fundacji rodzinnej 

Opracowujemy testamenty właścicieli firmy oraz członków rodziny tak by spełniały cele sukcesji, w tym zapisy, zapisy windykacyjne, polecenia czy podstawienia 

Reprezentujemy sukcesorów przy ewentualnych sporach sądowych a także pomagamy w procesie przekazywania i przejmowania biznesu.