DANE OSOBOWE \ RODO

Przeprowadzamy audyty RODO

Wdrażamy RODO w przedsiębiorstwach

Pomagamy ułożyć przedsięwzięcia biznesowe tak by spełniały wymogi RODO

Doradzamy przedsiębiorcom w razie wycieku danych osobowych oraz w przypadku pozostałych naruszeń ochrony danych osobowych

Szkolimy personel przedsiębiorcy oraz świadczymy usługę inspektora ochronnych danych osobowych

Reprezentujemy przedsiębiorców w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz sądami administracyjnymi

osoba do kontaktu Agnieszka Bruderek