NOWE TECHNOLOGIE SZTUCZNA INTELIGENCJA

Badamy zgodność planowanych przedsięwzięć biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii (AI, Internet of things) pod kątem zgodności z prawem oraz prywatności 

Sporządzamy procedury, regulaminy i polityki korzystania z nowych technologii 

Sporządzamy i negocjujemy umowy dotyczące tworzenia oraz wdrożenia nowych technologii 

Zabezpieczamy kwestię praw autorskich oraz własności intelektualnej 

Weryfikujemy i zabezpieczamy ryzyko związane z odpowiedzialnością z tytułu tworzenia oraz korzystania z AI 

Opracowujemy wytyczne w zakresie ochrony prywatności, w tym RODO