NIERUCHOMOŚCI I INWESTYCJE BUDOWLANE 

Przeprowadzamy audyty (due diligence) stanu prawnego nieruchomości oraz pomagamy w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości 

Prowadzimy obsługę prawną transakcji na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, w tym sporządzamy lub opiniujemy umowy deweloperskie, przedwstępne oraz przyrzeczone 

Reprezentujemy w postępowaniach dotyczących nieruchomości oraz procesów budowlanych 

Pomagamy w negocjowaniu umów partycypacyjnych z samorządem gminnym 

Doradzamy oraz reprezentujemy w sprawach podziałowych, o zasiedzenie nieruchomości, ustanowienie drogi koniecznej, ustanowienie służebności 

Prowadzimy obsługę prawną procesu budowlanego