Julia Ziętek

Asystent prawny

Jestem studentką trzeciego roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Doświadczenie w roli asystentki prawnej zbieram już od pierwszego roku studiów. W pracy zawodowej interesuję się zagadnieniami z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawem spółek handlowych.