FUNDACJE RODZINNE

Przeprowadzamy audyt sytuacji majątkowej i rodzinnej przyszłego fundatora 

Oceniamy skutki prawne utworzenia fundacji rodzinnej dla fundatora oraz potencjalnych beneficjentów 

Przygotowujemy optymalną konstrukcję funkcjonowania fundacji rodzinnej 

Sporządzamy dokumenty niezbędne do rejestracji i powołania fundacji rodzinnej 

Prowadzimy obsługę organów fundacji rodzinnej, w tym opracowujemy dokumenty korporacyjne 

Zapewniamy obsługę prawną i bieżące wsparcie w toku funkcjonowania fundacji rodzinnej