DOCHODZENIE ODSZKODOWAŃ | UBEZPIECZENIA

Prowadzimy sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym związane z dochodzeniem roszczeń o zapłatę odszkodowania za szkodę oraz zadośćuczynienia za krzywdę 

Weryfikujemy warunki umów ubezpieczenia proponowane przez ubezpieczyciela 

Doradzamy w sprawach wypadków przy pracy 

Pomagamy dochodzić roszczeń w sprawach z tytułu wypadków komunikacyjnych w przypadku szkód majątkowych oraz osobowych 

Prowadzimy postępowania o błędy medyczne 

Reprezentujemy klientów w postępowaniu likwidacyjnym (w zgłoszeniu szkody, kontroli prawidłowość i terminowość podejmowanych czynności, zasadności wydanych decyzji) oraz uczestniczymy w negocjacjach ugodowych