6 lat obowiązywania RODO w Polsce

DLACZEGO NADAL WARTO I NALEŻY WDROŻYĆ RODO?

25 maja 2024 roku obchodziliśmy 6. rocznicę wejścia w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych, zwanego popularnie RODO. Okres ten jest na tyle długi – że można pokusić się o podsumowanie funkcjonowania nowych regulacji.

Głównym celem uchwalenia RODO było zapewnienie większej ochrony prywatności i kontroli nad danymi osobowymi osób fizycznych i należy stwierdzić, że cel ten został osiągnięty.

RODO wprowadziło wyższe standardy ochrony danych osobowych, co zwiększyło świadomość społeczną na temat ochrony prywatności. Z jednej strony osoby fizyczne zyskały większą kontrolę nad swoimi danymi, a z drugiej strony firmy zostały zobowiązane do przestrzegania rygorystycznych przepisów dotyczących przetwarzania i ochrony danych tak by osoby fizyczne miały możliwość egzekwowania ochrony swojej prywatności. Wprowadzenie RODO spowodowało większą przejrzystość w zakresie przetwarzania danych osobowych. Przedsiębiorcy muszą informować osoby, których dane gromadzą, o celach przetwarzania, okresie przechowywania danych oraz prawach, jakie przysługują tym osobom w związku z ich danymi. To są niewątpliwe korzyści dla osób fizycznych wynikające z wprowadzenia RODO.

Jednak cały wysiłek wynikający z wdrożenia RODO spoczął na przedsiębiorcach. Firmy musiały bowiem dostosować swoje systemy i procesy do nowych wymagań, co często wymagało znacznych nakładów finansowych i zasobów ludzkich. RODO jest dość zawiłym i trudnym do interpretacji dokumentem. Wiele przedsiębiorstw borykało się trudnościami związanymi z wdrożeniem przepisów, co prowadziło do niepewności prawnej i możliwości popełnienia błędów – w tym zakresie nadal nie wszystkie wątpliwości prawne zostały rozwiane.

Z drugiej jednak strony, wdrożenie RODO okazało się dla przedsiębiorców okazją do tego by:

  • uporządkować przepływ wszystkich danych, w tym danych osobowych oraz związanych z tym procesów,
  • wdrożyć nowe rozwiązania mające na celu usprawnienie przepływu danych osobowych, a także innych danych i informacji,
  • wprowadzić procedury służące ochronie danych, nie tylko danych osobowych, ale również wszystkich stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa czy mających wartość gospodarczą, w tym w szczególności przed ich ujawnieniem na zewnątrz,
  • zwiększyć świadomość pracowników – by dbali o dane osobowe oraz wszelkie inne dane firmowe z należytą starannością i stosowali się do procedur obowiązujących w przedsiębiorstwie,
  • zweryfikować infrastrukturę IT – by bardziej chroniła firmowe dane przed wyciekiem oraz atakiem z zewnątrz.

Pomimo 6 lat obowiązywania RODO wiele firm, nadal nie dokonało wdrożenia, pomimo tego, że obowiązek stosowania RODO dotyczy wszystkich przedsiębiorców. Oprócz wyżej wskazanych korzyści jakie niesie dla firmy wdrożenie RODO, warto wdrożyć też RODO z tego względu, że dbałość o prywatność i bezpieczeństwo danych osobowych przyczynia się do budowania zaufania klientów, partnerów biznesowych, a także pracowników. Wdrożenie RODO pokazuje, że organizacja traktuje poważnie ochronę danych, co świadczy o jej dojrzałości.

Chcesz lub zastanawiasz się czy wdrożyć RODO? Skontaktuj się z nami.