SPRAWY KONSUMENCKIE | OCHRONA PRYWATNOŚCI 

Doradzamy w sporach z przedsiębiorcami 

Doradzamy w zakresie skuteczności zawartej umowy oraz możliwości rezygnacji konsumenta z zawartej umowy 

Reprezentujemy klientów w sprawach dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi czy gwarancji 

Pomagamy w sporach z dostawcami mediów, operatorami telefonicznymi oraz przewoźnikami (kolejowym, lotniczym, autobusowym) 

Doradzamy poszkodowanym wskutek wycieku danych osobowych i naruszenia przepisów RODO