ROZWODY | PODZIAŁ MAJĄTKU 

Reprezentujemy klientów w sprawach o rozwód 

Doradzamy przy podziale majątku 

Pomagamy rozliczyć nakłady na majątki osobiste małżonków 

Prowadzimy negocjacje między małżonkami 

Negocjujemy porozumienia rodzicielskie 

Reprezentujemy klientów w sprawach o kontakty i alimenty