OCHRONA MAJĄTKU OSOBISTEGO 

Doradzamy w zakresie zabezpieczenia majątku osobistego członków zarządu i wspólników spółek osobowych 

Świadczymy pomoc prawną przy prywatnych inwestycjach 

Zapewniamy pomoc doradcy podatkowego 

Prowadzimy obsługę prywatnych transakcji finansowych 

Sporządzamy oraz negocjujemy umowy dotyczące ochrony majątku osobistego 

Reprezentujemy w sprawach upadłości konsumenckiej