NABYWANIE NIERUCHOMOŚCI | SPORY BUDOWLANE 

Przeprowadzamy audyty prawne (due dlligence) nieruchomości 

Pomagamy w regulowaniu stanu prawnego nieruchomości 

Prowadzimy obsługę prawną transakcji na rynku nieruchomości, w tym sporządzamy oraz negocjujemy umowy z zakresu obrotu nieruchomościami i procesu budowlanego 

Doradzamy przy znoszeniu współwłasności nieruchomości 

Doradzamy w postępowaniach o warunki zabudowy i pozwolenie na budowę 

Prowadzimy spory z deweloperami oraz wykonawcami z zakresu rękojmi za wady oraz roszczeń z związanych z nienależytym wykonaniem umowy