Magdalena Sawińska 

Radca prawny

+ 48 786 870 313 

Ukończyłam studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W 2014 r. zostałam wpisana na listę radców prawnych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Dodatkowo w 2020 r. skończyłam podyplomowe studia „Akademia Spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, działam również w  Komisji ds. Innowacji przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Ponad dziesięcioletnie doświadczenie sprawia, że bardzo dobrze odnajduję się w obsłudze prawnej przedsiębiorców z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i ubezpieczeń, a także klientów indywidualnych w zakresie prawa rodzinnego i spadków. Posiadam wieloletnie i bogate doświadczenie w sprawach dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód osobowych i majątkowych. W swojej pracy wykorzystuje alternatywne sposoby rozwiązywania sporów takie jak negocjacje i mediacje, cały czas mając na uwadze interes reprezentowanych klientów. Na początku staram się poznać i określić potrzeby klienta, aby następnie poszukać najlepszych rozwiązań i zaproponować kompleksową pomoc prawną. Bardzo ważny jest dla mnie kontakt z klientem i ustalenie na początkowym etapie priorytetów i celów działania.