HR | BODY LEASING 

Sporządzamy umowy o pracę, kontrakty menedżerskie, umowy o zachowaniu poufności (NDA), umowy o zakazie konkurencji, umowy B2B 

Sporządzamy oraz negocjujemy kontrakty w ramach modelu outsourcingu pracowniczego oraz body leasing 

Wspieramy przedsiębiorców w bieżących kwestiach związanych ze stosowaniem prawa pracy oraz pracowniczych danych osobowych 

Reprezentujemy pracodawców w sporach z pracownikami (nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę, złamanie zakazu konkurencji, popełnienie czynów nieuczciwej konkurencji) 

Przygotowujemy procedury i regulaminy HR, w tym regulaminy pracy, wynagradzania, ZFŚS, pracy zdalnej, przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji, korzystania z technologii AI przez pracowników 

Przeprowadzamy due diligence działów HR pod kątem zgodności z regulacjami prawa pracy oraz RODO